கார்த்திக் டயல் செய்த எண் குறும்படம் | Karthik Dial Seytha Yenn | A Short Film by Gautham Vasudev

A decade after their break-up in 'Vinnaithaandi Varuvaaya', Karthik and Jessie get on a phone call during the pandemic
383 Visits

Share With Friends

View more videos