மேஷம் - இன்சொல் ரிஷபம் - சிந்தனை மிதுனம் - வெற்றி கடகம் - ஊக்கம் சிம்மம் - புகழ் கன்னி - பாசம் துலாம் - பக்தி விருச்சிகம் - ஆக்கம் தனுசு - ஓய்வு மகரம் - தனம் கும்பம் - முயற்சி மீனம் - குழப்பம் இன்றைய ராசிபலன்

அதிகம் பேசாதவனை உலகம் அதிகம் விரும்புகிறது. அளந்து பேசுபவனை அதிகம் மதிக்கிறது. அதிகம் செயல்படுபவனையே கைகூப்பித் தொழுகிறது.
- Anonymous