உலகில் மகிழ்ச்சியாக மக்கள் வாழும் பத்து நாடுகள்

நேஷனல் ஜாக்ராபிக் தரப்படுத்தியுள்ள உலகில் மக்கள் சந்தோசமாக வாழும் முதல் 10 நாடுகள்.

ஸ்வீடன் - Sweden

ஆஸ்திரேலியா - Australia

நியூ ஸிலண்ட் - New Zealand

தி நெதர்லாண்ட்ஸ் - The Netherlands

கனடா - Canada

பின்லாந்து - Finland

நோர்வே - Norway

ஐஸ்லேண்ட்- Iceland

சுவிற்சர்லாந்து - Switzerland

டென்மார்க் - Denmark

Article By Mirarip MiraripXY, Australia
1743 Visits

Share this article with your friends.

More Suggestions | WORLD

Advertise Here | 6479296626